Get Adobe Flash player

JEDNODUCHÁ DRAJFKA V MALEBNÉ OBCI LIPOVEC NA DRAHANSKÉ VRCHOVINE!!!


Uz nekolikrát pri ceste kolem Kojálu me tento svítive bílý kostel uderil do ocí
a zaujal mou pozornost, ale teprve nedávno sme ho se Selmou omrkli zblízka...Moc se mi svou osobitostí i minulostí líbil, proto jsem se rozhodl, ze Vas s ním a jeho historií seznamím prostrednictvým této kese...


Preji hodne zabavy pri lovu!!!

 

CHRÁM NAROZENÍ PANNY MARIE

 


 

První zmínka o kostele a farnosti v Lipovci pochází z roku 1437. Puvodní starobylý kostel roku 1600 vyhorel a v roce 1650 byl obnoven. Avšak i tento kostel zanikl dusledkem velkého požáru obce roku 1822. Rájecká vrchnost tehdy rozhodla o zrízení nového kostela nekolik desítek metru od stávajícího, jehož místo bylo použito k rozšírení hrbitova. Kostel byl postaven v novogotickém slohu dle projektu H. Kocha s pozdejšími úpravami L. Forstera a vysvecen roku 1843. Jeho stavba se stala unikátem, protože je vystaven zcela bez veže. Až roku 1921 byla na chrámové streše umístena malá vežicka se sanktusovou zvonickou. V Lipovci pusobil vlastenecký farár Jan Soukop, který zde roku 1863 složil známou krestanskou písen "Ejhle oltár Hospodinuv zárí." Na hlavním oltári je obraz Narození Panny Marie od autora Mateje Štastného z roku 1850. Dále je v kostele obraz Cyrila a Metodeje od A. Zeleného z roku 1863 a moderní krížová cesta od akademické malírky Sabiny Kratochvílové z roku 1983. Pred kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1816 a litinový kríž z roku 1852.

Cerpáno z HRADY.CZ
Podrobneji

Date                 : 24 juli 2013

Place                : Lipovec

Country              : Tsjechië

Waypoint nr.         : 80

Cache number         : GC1CDB5

Cache name           : Chram Narozeni Panny Marie

contentmap_plugin
made with love from Joomla.it - No Festival