Get Adobe Flash player

22 februari 2009

Het bestuur van de beheersstichting scouting Don Bosco Ursem bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Hans Schuitemaker
Penningmeester Jolanda Stam
Secretaris Yvonne Schaap
   
Bestuurslid Rinus de Graaf
Bestuurslid Bruno Zutt
Bestuurslid Moniek Kenter
Bestuurslid John Molijn
Lees meer

De taak van het bestuur is om te zorgen dat de randvoorwaarden kloppen. Dus zorgen voor onderhoud, contributie, verzekeringen, verhuur, contact met Scouting Nederland, de gemeente, vaststellen van het budget voor de speltakken , stukje begeleiding naar de leiding etc. De leiding van de diverse speltakken worden geacht om een 2-tal cursussen te volgen plus een stage bij een andere groep.

De programma's worden zelf bedacht of met behulp van spelboeken van de scouting in elkaar gedraaid.  Dat er heel wat uurtjes in de voorbereiding gaan zitten mag niet worden vergeten. Binnen het spel van de scouting wordt aandacht besteed aan verschillende facetten zoals het leren van elkaar, luisteren, werken in gemengde groepen, samenwerken.

Van de contributie dragen we, per lid, een deel af aan Scouting Nederland en een deel aan de regio Noord-Holland-Noord. Hiervoor zijn de kinderen en leiding geregistreerd en krijgen het clubblad.  Ook zijn ze verzekerd. (gaat pas in werking als de eigen verzekering niet afdoende is.)

Van de ouders verwachten wij enige betrokkenheid.  Het is alleen maar leuk als u eens een deel van een opkomst bijwoont of vragen hebt.  Verder doen we een beroep op de ouders bij het schoonmaken van het gebouw, onderhoud terrein en clubhuis.

Beste ouders van de Welpen, luchtscouts en Rowans, 

 

►Het scoutingseizoen zit er weer bijna op. We kijken met veel plezier terug op een jaar met vele gezellige opkomsten. We danken de leiding dan ook hartelijk voor de organisatie daarvan!

►Begin mei was onze klusdag. Het was prettig dat er die dag veel ouders, leiding en bestuursleden aanwezig waren om alle klussen te klaren. Het gebouw is lekker opgeruimd en opgefrist. Ook het paadje naar de ingang is aangepakt. Bedankt voor ieders bijdrage! 

►Trouwens....door het jaar heen zijn het vooral Rinus en Hans die veel werk verrichten aan het onderhoud van het gebouw. Super!

►Voor de schoonmaakavonden in het komende jaar vragen we jullie alvast het volgende. Zet de datum die jullie na de zomervakantie doorgemaild krijgen, direct in de agenda. Het is dit jaar enkele keren gebeurd dat ouders het vergaten. Voor de mensen die er wel waren, was dat niet prettig. Als iedereen helpt, is zo'n schoonmaakklus zo geklaard!

►Een paar maanden geleden hebben de Welpen een nieuwe leiding gekregen: Lieke Broertjes. Ze is (weer) helemaal thuis bij de scouting. Lieke, de kinderen en wij zijn erg blij met je!

►In het bestuur zal een wisseling plaatsvinden. Annelies (moeder van Welp Daan van Splunter) zal het secretariaat overnemen van Angelique. We wensen Annelies veel succes en plezier!

►Dophine (moeder van Rowan Dominique van Nijnatten) heeft aangegeven dat bestuursleden die een PR-stukje geplaatst willen hebben, haar kunnen benaderen. Alvast bedankt!

►Laura, Leonie en Ilse zijn te groot geworden voor de welpen. Joost heeft hun helaas moeten vertellen dat er nu geen plek meer is bij onze scoutingvereniging. We hopen dat dat slechts voor een tijdje is en dat we ze dan opnieuw kunnen begroeten want....

►we zouden graag vanaf januari weer beginnen met een groep Gidsen. Maar dan is er nog wel een extra leiding nodig. Daarom tot slot de inmiddels bekende vraag: als u iemand kent of bent die het leuk vindt om leiding te geven aan een scoutinggroep, dan horen we het graag! Ook staan er nog steeds Welpen te wachten op een plekje in onze vereniging. Dus als er veel nieuwe leiding komt.... er is altijd iets te doen bij Scouting Don Bosco Ursem!!

We wensen jullie allemaal alvast een hele fijne vakantie!

En we hopen op een geslaagd afsluitweekend.

Groeten van het bestuur,

Angelique Broersen

Vacatures

Scouting Don Bosco Ursem is op zoek naar enthousiaste mensen.

Voor de PR zoeken wij iemand die een paar uur in de maand vrij wil maken voor onze gezellige vereniging. Hij of zij laat in korte teksten in het dorpsblad, weekkranten en wie weet in andere media weten waar de scouting mee bezig is. Over welke activiteiten er recentelijk zijn ondernomen. En welke hulp wij nog kunnen gebruiken.

Voor de Welpen zijn wij nog steeds op zoek naar extra leiding. Lijkt het je leuk om eens per week een opkomst te organiseren en begeleiden voor een leuke groep kinderen tussen 8 en 11 jaar? Laat het ons dan snel weten. Je bent van harte welkom om een keer mee te draaien en te zien of het iets voor je is.

Je kunt contact opnemen met naar Yvonne Schaap, secretaris.

2 november 2009

Functieomschrijvingen

{tab=bestuur}

Het bestuur van de groepsvereniging (groepsbestuur) scouting Don Bosco Ursem is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 1. Het onderhouden van het contact met externe partijen zoals b.v. de gemeente
 2. Het beheren van de bezittingen van de vereniging zoals het gebouw, terrein, inventaris en spaarsaldi.
 3. Het ondersteunen van de leiding welke de diverse sport-, spel- en kennisactiviteiten uitvoeren onder de vlag van de vereniging

Het groepsbestuur legt minimaal twee maal per jaar verantwoording af (decharcé) aan de groepsraad. De groepsraad bestaat uit ouders, leden vanaf 17jr, en kaderleden (leiding- en bestuursleden). Overige volwassenen kunnen deelnemen aan de groepsraad zolang zij een relatie hebben met scouting Don Bosco Ursem.

{tab=voorzitter}

Functienaam: voorzitter groepsvereniging

Taakomschrijving:

 • Eindverantwoordelijk voor het algemene beleid.
 • Is de voorzitter van de vergaderingen, waaronder de groepsraad.
 • Is contactpersoon naar gemeente en overige externe partijen.
 • Stelt in samenwerking met de secretaris de agenda van de vergaderingen op.
 • Is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor PR.
 • Coach, initiator en motivator naar de bestuurs- en kaderleden.
 • Zorgt in samenwerking met de speltakbegeleider en overige 
  kaderleden voor het beleid rondom sport- spel- en kennisactiviteiten


Tijdsbesteding:

 • 8 tot 12 keer per jaar vergadering van ongeveer 2,5 uur elk.
 • Regelmatig contact met bestuurs- en kaderleden.


Opmerking: 
Indien de functie groepsbegeleider is vervuld zal deze het leidingoverleg voorzitten. 
Dit betekent dat 4 tot 6 vergaderingen per jaar van de voorzitter naar de groepsbegeleider verschuiven.

{tab=secretaris}

Functienaam: secretaris groepsverening
Taakomschrijving:

 • Eindverantwoordelijk voor de ledenadministratie.
 • Ontvangt en distribueert inkomende en uitgaande post. Zowel reguliere als ook digitale post.
 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op.
 • Schrijft zelf of coördineert de realisatie van de notulen.
 • Algemene secretariële ondersteuning van het groepsbestuur.


Tijdsbesteding:

 • 4 tot 6 keer per jaar vergadering van ongeveer 2,5 uur elk.
 • 4 uur ledenadministratie per jaar.
 • 1 uur per maand voor wat betreft de distributie van de reguliere en digitale post.
 • Regelmatig contact met bestuurs- en kaderleden van de Vereniging scouting Ursem.

{tab=penningmeester}

Functienaam: penningmeester groepsvereniging
Taakomschrijving:

 • Eindverantwoordelijk voor het financieel beleid van de scoutinggroep.
 • Het uitvoeren van en het toezicht houden op het financieel beleid van 
  bestuurs- kader- en ledenactiviteiten.
 • Uitvoeren van of toezicht houden op de financiële administratie van de scoutinggroep.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening.
 • Verantwoordelijk voor het innen van de contributie en de administratie hiervan.
 • Verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidies.
 • Contactpersoon naar bank, verzekeringsmaatschappij, gemeente, 
  scouting Nederland en overige voor wat betreft financiële zaken.


Tijdsbesteding:

 • 6 tot 8 keer per jaar vergadering per jaar van ongeveer 2,5 uur elk.
 • 4 uur contributieadministratie per jaar.
 • 6 uur financiele administratie per jaar.
 • 4 uur bancaire zaken per jaar.
 • Regelmatig contact met bestuurs- en kaderleden van scouting Don Bosco Ursem.

 

{tab=bestuurslid}

Functienaam: algemeen bestuurslid groepsvereniging
Taakomschrijving:

Algemene taken rondom organisatie Scouting Don Bosco Ursem b.v.

 • zitting in de activiteitencommissie.
 • redacteur/PR in samenwerking met de voorzitter en secretaris
 • coördinator Jantje beton
 • coördinator scouting loterij
 • coördinator verhuur gebouw
 • coördinator schoonmaakrooster
 • overige algemene zaken

Tijdsbesteding:

 • 4 tot 6 keer per jaar vergadering per jaar van ongeveer 2,5 uur elk.
 • Afhankelijk van aantal ingevulde posities van algemeen bestuurslid
 • 1 uur per maand een taak.
 • Regelmatig contact met bestuurs- en kaderleden van de vereniging.


Opmerking: 
Meerdere posities beschikbaar bij zowel het stichtingsbestuur als ook het groepsbestuur.
-Functie kan gecombineerd worden met zitting in beide besturen.

{tab=speltakbegeleider}

Functienaam: Speltakbegeleiding / vertrouwenspersoon

Taakomschrijving:

 • Eindverantwoordelijk voor de diverse sport- , spel- en kennisactiviteiten van de verschillende speltakken binnen scouting Don Bosco Ursem.
 • Is de voorzitter van de vergaderingen van het groepsbestuur.
 • Coach, initiator en motivator naar alle kaderleden van de scouting Don Bosco Ursem.
 • Is in samenwerking met de kaderleden de contactpersoon voor en naar de ouders.

  Overige taken van de groepsbegeleider zijn:
 • opvang en begeleiden van nieuwe teamleden
 • stimuleren van de samenwerking binnen het leidingteam
 • bevorderen van de kwaliteit van de leiding
 • bemiddelen bij meningsverschillen
 • meewerken aan de groepstraining van de staf
 • de leiding met raad en daad ter zijde staan.
 • vertrouwenspersoon voor leden en kaderleden.


Tijdsbesteding:

 • 8 tot 12 keer per jaar vergadering van ongeveer 2,5 uur elk.
 • ongeveer 2 uur per maand voor begeleiding.
 • Regelmatig contact met bestuurs- en kaderleden


Opmerking:
Gezien de noodzaak tot scoutingervaring is ervaring als scoutingleidinggevende zeer gewenst om in aanmerking te komen voor deze functie.

 

{tab=overige}

Functienaam: Gebouw- en terreinbeheer 
Taakomschrijving:

 • coördinator van klusmomenten of klusdagen waarbij lichte onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Afhankelijk van het type klus kan dit met behulp van ouders en/of leiding worden uitgevoerd. Het betreft algemeen voorkomende klussen met uitzondering van snoeien van de wilgenbomen en het maaien van het grasveld. Dit wordt namelijk uitgevoerd door de gemeente.


Tijdsbesteding:

 • ongeveer 1 uur per maand.


Opmerking: 
Kan door meerdere personen worden vervuld.

 

Functienaam: Kas-commissie
Taakomschrijving

 • Controleren van de jaarrekening nadat deze door de penningmeester is opgemaakt.


Tijdsbesteding:

 • ongeveer 5 uur per jaar

Functienaam: Webeditor
Taakomschrijving

 • Beheer van de website van Scouting Ursem.


Tijdsbesteding:

 • ongeveer 1 a 2 uur per week


Opmerking:
Is reeds vervuld

 

Diverse: Assisteren op het kamp van uw kind
Vervoer met de auto tijdens activiteiten
Etc.

Oktober 2008

Het hebben van een groeps- en stichtingsbestuur zoals door scouting Nederland was voorgeschreven is niet meer noodzakelijk omdat Scouting Nederland een overeenkomst met de belastingdienst heeft gesloten. Hierdoor kan de huidige stichting worden ontbonden en kan een nieuwe vereniging worden opgericht. Al het bezit van de stichting wordt overgedragen aan de vereniging. 
Groot voordeel is dat we nu één bestuur nodig hebben met in ieder geval de functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en een groepsbegeleider. De ouderavonden blijven wel behouden. De ouderavond wordt in de nieuwe vereniging als groepsraad gezien. De groepsraad stemt over het gevoerde beleid van de vereniging.

Lees meer

 

 

Het bestuur heeft inmiddels besloten om de stichting scouting Ursem op te heffen. 
Vanaf nu moet de tekst “ in liquidatie” achter de naam van de stichting worden gezet. 
Het huidige bestuur van de stichting heeft zichzelf tot vereffenaar van de stichting aangewezen. De penningmeester is aangewezen als de bewaarder van de boeken en bescheiden. Hij maakt ook de slotbalans op en onderhoudt de contacten met de bank, gemeente, notaris en scouting Nederland. 
Het batig saldo op de rekening-courant zal bestemd zijn voor de nog op te richten Vereniging Scouting Ursem.

 

In 2005 heeft Scouting Nederland (SN) het Huishoudelijk Reglement (HHR) veranderd. Op dat moment ontstond de behoefte naar onderzoek omtrent aansprakelijkheid van kaderleden. In 2005 is dit onderzoek gehouden en in 2006 heeft dit geleid tot het volgende advies: 

Omvorming van de bestaande stichting naar een beheerstichting. 
Het omvormen van de thans in informele zin bestaande groepsvereniging tot een formeel bestaande groepsvereniging.

Doel is:

 • Verbetering rondom structuur van aansprakelijkheid van kaderleden
  Een stichting mag formeel geen leden hebben. Onbewust vormde de scoutinggroepen (conform de rechtspraak) reeds een informele 
  vereniging met al haar plichten.

 • Verbetering van democratie
  Dit doordat de leden + ouders + kaderleden zitting gaan nemen in de Groepsraad. Deze moet volgens SN minimaal 2 keer per jaar
  vergaderen en vormt feitelijk de ALV. Tijdens de ALV worden de beslissingen van het bestuur ter stemming gebracht. Ook is het de
  Groepsraad die zowel het Groepsbestuur alsmede ook het Stichtingsbestuur benoemd en ontslaat.

 • De Groepsraad moet bestaat uit tenminste 1 ouder per speltak. Vanaf 17 jaar hebben leden zelf stemrecht. Kinderen tot en met 18
  mogen zichzelf door een ouder laten vertegenwoordigen.

 • Uit de Groepsraad wordt het verenigingsbestuur gekozen. Dit verenigingsbestuur bestaat minimaal uit 4 en maximaal uit 7 personen
  en is verantwoordelijk voor het scoutingbeleid. Dankzij de vrijstelling op de overdrachtbelasting is het hebben van alleen een
  verenigingsbestuur voldoende.

 • Het oprichten van een beheerstichting is niet meer noodzakelijk.

Meer over dit onderwerp kun je vinden op de scoutingsite nadat je bent ingelogd.